Học viện Ngân hàng chính thức công bố điểm chuẩn 2018

Học viện Ngân hàng vừa chính thức mở bán điểm chuẩn 2018, ngành có điểm chuẩn cao nhất là 23,75 và thấp nhất 17,75. Cụ thể, điểm chuẩn vào những ngành của Học viện Ngân hàng 2018 như sau: Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/kinh-nghiem-cho-thue-nha/

Hà Tĩnh: 5 gương mặt nữ sinh xuất sắc giành học bổng 30 tỷ đồng tại Mỹ
Hà Tĩnh: Trường nợ đầm đìa, học sinh bán trú nguy cơ phải… nhịn ăn
Trường đại học của 3 người nhận giải Nobel Y sinh 2017
Học viện Ngân hàng vừa chính thức mở bán điểm chuẩn 2018, ngành có điểm chuẩn cao nhất là 23,75 và thấp nhất 17,75.

Cụ thể, điểm chuẩn vào những ngành của Học viện Ngân hàng 2018 như sau:

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/kinh-nghiem-cho-thue-nha/