Học phí năm học 2018 – 2019 của tỉnh Gia Lai thay đổi thế nào?

Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Nghị quyết 119 NQ- HĐND về quy định mức học phí đối có giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; học phí đào tạo t

Sở Giáo dục Hà Nội công bố hotline tiếp nhận tố cáo thu chi sai quy định
Điểm chuẩn chính thức của ĐH Luật TP.HCM
Học sinh lớp 7 tạo góc xanh cho môi trường
Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Nghị quyết 119 NQ- HĐND về quy định mức học phí đối có giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp của những trường công lập thuộc tỉnh Gia Lai năm học 2018-2019.

Theo đây, quy định mức học phí đối có giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp của những trường công lập thuộc tỉnh Gia Lai năm học 2018-2019 như sau:

Học phí giáo dục mầm non và phổ thông:

Thôn đặc trưng gặp khó, xã khu vực I, II, III theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thôn đặc trưng gặp khó, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi GĐ 2016-2020 và những quy định hiện hành.

Học phí hệ trung cấp có hệ đào tạo trong chỉ tiêu ngân sách:

Học phí trung cấp nghề:

Học phí hệ cao đẳng:

Việc triển khai quy định về học phí năm học 2018 – 2019 giao cho UBND tỉnh triển khai tổ chức thực hiện.

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/kinh-nghiem-cho-thue-nha/