Học phí năm học 2018 – 2019 của tỉnh Gia Lai thay đổi thế nào?

Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Nghị quyết 119 NQ- HĐND về quy định mức học phí đối có giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; học phí đào tạo t

Sinh viên công nghệ được tiếp lửa ước mơ từ một cuộc thi tài năng
Thu hơn 10 triệu tiền đầu năm, hiệu trưởng bị đình chỉ công tác
Chia sẻ bất ngờ của nam sinh đạt 9,75 điểm thi THPT quốc gia 2018
Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Nghị quyết 119 NQ- HĐND về quy định mức học phí đối có giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp của những trường công lập thuộc tỉnh Gia Lai năm học 2018-2019.

Theo đây, quy định mức học phí đối có giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp của những trường công lập thuộc tỉnh Gia Lai năm học 2018-2019 như sau:

Học phí giáo dục mầm non và phổ thông:

Thôn đặc trưng gặp khó, xã khu vực I, II, III theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thôn đặc trưng gặp khó, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi GĐ 2016-2020 và những quy định hiện hành.

Học phí hệ trung cấp có hệ đào tạo trong chỉ tiêu ngân sách:

Học phí trung cấp nghề:

Học phí hệ cao đẳng:

Việc triển khai quy định về học phí năm học 2018 – 2019 giao cho UBND tỉnh triển khai tổ chức thực hiện.

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/kinh-nghiem-cho-thue-nha/