Hình 1: Hỏa hoạn tại sân bay quốc tế Fumicino ở Rome là do chập điện

Hình 1: Hỏa hoạn tại sân bay quốc tế Fumicino ở Rome là do chập điện