Hình 1: Hàng nghìn lái xe taxi Bỉ và Pháp biểu tình phản đối Uber

Hình 1: Hàng nghìn lái xe taxi Bỉ và Pháp biểu tình phản đối Uber