Hình 1: Hàn Quốc thông qua luật chống tham nhũng từng gây nhiều tranh cãi

Hình 1: Hàn Quốc thông qua luật chống tham nhũng từng gây nhiều tranh cãi