Hình 1: Hai chủng HIV có nguồn gốc từ loài khỉ ở Tây Nam Cameroon

Hình 1: Hai chủng HIV có nguồn gốc từ loài khỉ ở Tây Nam Cameroon