Hà Tĩnh tuyển dụng 410 giáo viên mầm non và tiểu học

Ông Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản chấp nhận chủ trương để các huyện, đô thị, thị xã thực hiện việc tuyển dụng mới 226 giá

Hồn cốt người Việt trong tục khai bút đầu xuân
Đắk Lắk: Trước ngày khai giảng trường mầm non bị 20 tên côn đồ tấn công
Đại học Singapore, Mỹ dạy sinh viên ra sao?
Ông Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản chấp nhận chủ trương để các huyện, đô thị, thị xã thực hiện việc tuyển dụng mới 226 giáo viên mầm non và 184 giáo viên tiểu học.
Công văn của UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp nhận chủ trương tuyển dụng 410 giáo viên mầm non và tiểu học.

Được biết, năm học 2017-2018, Hà Tĩnh thiếu gần 1.000 giáo viên bậc tiểu học, mầm non, trong đây môn Tin học, tiếng Anh ở bậc tiểu học chưa bố trí đủ giáo viên đứng lớp, đúng tiết theo quy định.

Theo đây, ngày 25/7 vừa qua, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã công văn có nội dung, chấp nhận chủ trương cho các UBND huyện, đô thị, thị xã tuyển dụng mới 226 giáo viên mầm non, 184 giáo viên văn hóa bậc tiểu học trong số biên chế thiếu được UBND tỉnh giao.

Việc tuyển dụng giáo viên thực hiện theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, các thông tư giải đáp của Bộ Nội vụ và phân cấp của UBND tỉnh.

Theo công văn, việc xét tuyển đặc cách do UBND cấp huyện chọn lọc và chỉ tiến hành đối có các người tốt nghiệp đại học sư phạm chính quy loại giỏi, thạc sỹ, tiến sỹ ngành sư phạm.

Đối có các trường hợp hợp đồng theo Quyết định số 3604/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh quy định tạm thời về giải quyết việc làm đối có con liệt sỹ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng trên địa bàn tỉnh và các người được hợp đồng giảng dạy ở các trường mầm non từ thời điểm Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT ngày 8/5/2009 của Bộ GD&ĐT quy định trình tự chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông phân phối công, dân lập sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tư thục có hiệu lực trở về trước (trước 23/6/2009).

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/kinh-nghiem-cho-thue-nha/