Hà Nội: Thông qua đề xuất tăng học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập

Ngày 5/7, ở kỳ họp thứ 6, HĐND đô thị Hà Nội khóa XV, HĐND đô thị đã thông qua Nghị quyết quy định mức thu học phí đối có những cơ sở giáo dục mầm non

​Tặng 600 suất học bổng trị giá 600 triệu đồng cho học sinh THCS và THPT
Tuyển sinh vào lớp 10 ở TPHCM: Tăng tốc ôn tập cho học sinh
TP.HCM: Các trường không được tự ý thu các khoản đầu năm
Ngày 5/7, ở kỳ họp thứ 6, HĐND đô thị Hà Nội khóa XV, HĐND đô thị đã thông qua Nghị quyết quy định mức thu học phí đối có những cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của đô thị Hà Nội có 99/102 số phiếu tán thành.

Cụ thể, sau khi nghe Giám đốc Sở GD&ĐT Chử Xuân Dũng trình bày nội dung tờ trình của UBND và Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND TP Trần Thế Cương trình bày báo cáo thẩm tra, đại biểu tham dự biểu quyết đều tán thành, HĐND TP ban hành quyết nghị quy định về mức thu học phí đối có giáo dục mầm non (MN), giáo dục phổ thông công lập (PTCL) của TP Hà Nội và mức thu học phí đối có Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2018-2019.

Theo ông Chử Xuân Dũng – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đô thị, học phí đối có bậc mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2018 – 2019 ở khu vực đô thị là 155.000 đồng/tháng/học sinh, tăng 45.000 đồng/tháng/học sinh so có năm học trước; có những trường ở khu vực nông thôn là 75.000 đồng/tháng/học sinh, tăng 20.000 đồng/tháng so có năm học trước và học phí ở những trường thuộc khu vực miền núi là 19.000 đồng/tháng/học sinh, tăng 5.000 đồng/tháng so có năm học trước.

Về mức thu học phí đối có Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2018-2019:

Với mức thu trên, tổng số thu từ học phí công lập cấp học mầm non và phổ thông của đô thị dao động 675,351 tỷ đồng, chiếm mật độ 8,3% trong tổng số chi (từ nguồn chi phí chi không ngừng nghỉ ngân sách nhà nước cấp và nguồn thu học phí).

Kinh phí ngân sách nhà nước cấp chi theo định mức hơn 7.426,241 tỷ đồng. Như vậy nguồn thu học phí đã hỗ trợ 1 phần cộng có ngân sách nhà nước cung cấp nhu cầu chi phục vụ dạy và học ở những cơ sở giáo dục công lập.

Mức thu học phí giai đoạn này ở mức thấp trong khung học phí theo quy định của Chính phủ. Ngoài ra những đơn vị phải sử dụng 40% tổng số thu học phí để chi thực hiện cải nhữngh tiền lương bổng. Như vậy chi phí còn lại (60% nguồn thu học phí) để chi phục vụ dạy và học còn rất hạn hẹp.

Số tiền từ tăng thu học phí trong năm học 2018-2019 1 phần để thực hiện cải nhữngh tiền lương bổng theo quy định, phần còn lại dành để chi sự nghiệp giáo dục hàng năm.

Đồng tình có đề xuất nhữngh tân mức thu học phí cho bậc mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục không ngừng nghỉ của UBND đô thị trình HĐND trong kỳ họp, ông Trần Thế Cương, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND đô thị Hà Nội cho biết: Học phí hằng năm sẽ điều chỉnh tăng dần trong khung quy định, đến năm học 2020-2021 mức thu học phí sẽ bằng mức cao nhất trong khung quy định của Chính phủ đối có vùng đô thị, nông thôn và bằng 50% mức cao nhất trong khung quy định đối có vùng miền núi.

Việc điều chỉnh tăng học phí không làm ảnh hưởng đến những đối tượng học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh diện chính sách bán hàng vì những đối tượng này đã được hưởng chính sách bán hàng miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định ở Nghị định số 86/2015/NĐ-CP. Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND đô thị cũng đã yêu cầu UBND đô thị làm tốt công tác tuyên truyền để những tầng lớp nhân dân, những cơ quan, tổ chức trên địa bàn hiểu và đồng thuận có mức thu học phí mới.

Để thực hiện tốt những nội dung này, HĐND TP giao UBND TP tổ chức thực hiện Nghị quyết; trong quá trình thực hiện nếu cần bổ sung, điều chỉnh những nội dung, cơ chế chính sách bán hàng phù họp tình hình thực ở.

Đồng thời, UBND TP tổng hợp, trình HĐND TP tham khảo, ban hành Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung; trình HĐND TP mức thu học phí đổi có chương trình giáo dục đại trà cấp học MN, phổ thông, giáo dục không ngừng nghỉ công lập năm học 2019-2020 và những năm thứ hai theo tiêu chuẩn học phí hàng năm sẽ được điều chỉnh tăng dần trong khung quy định; đến năm học 2020-2021 mức thu học phí sẽ bằng mức cao nhất trong khung quy định ở Khoản 1, Điều 4, Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ đối có vùng đô thị, nông thôn và bằng 50% mức cao nhất trong khung quy định đối có vùng miền núi.

Ngoài ra, cần chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền về mức thu học phí đến năm học 2020-2021 để những tầng lớp Nhân dân, những cơ quan, tổ chức trên địa bàn hiểu và đồng thuận.

Bên cạnh đây phải công khai mức thu học phí; tăng cường công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học, quản lý nghiêm ngặt những khoản thu ngoài học phí, những khoản thu tự nguyện và hiện trạng dạy thêm, học thêm của những trường; công tác thu, chi tài chính phải công khai, minh bạch và sử dụng đúng mục đích.

Thời gian thực hiện mức thu học phí này là năm học 2018-2019.

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/kinh-nghiem-cho-thue-nha/