Hà Nội: Sẽ chấn chỉnh việc quản lý với bậc giáo dục mầm non

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành công văn số 1333/VP – KGVX về việc chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giáo dục mầm non và báo cáo hiện trạng giáo dụ

Lâm Đồng: Sau sự cố sập sàn, tạm dừng sử dụng nhiều phòng học
Kiến nghị xóa bỏ Hội phụ huynh: Bộ GD&ĐT nói gì?
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đến điểm thi thăm hỏi, động viên thí sinh thi THPT Quốc gia
UBND TP. Hà Nội vừa ban hành công văn số 1333/VP – KGVX về việc chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giáo dục mầm non và báo cáo hiện trạng giáo dục mầm non ở những khu công nghiệp.

Theo đây, công văn số 1333/VP – KGVXcó nêu: UBND đô thị nhận được văn bản của Bộ GD&ĐT về việc chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giáo dục mầm non và báo cáo hiện trạng giáo dục mầm non ở những khu công nghiệp.

Cụ thể, sẽ tổ chức rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giáo dục mầm non trên địa bàn, trong đây, chú trọng công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển trường lớp; công tác cấp phép thành lập, cấp phép vận hành; công tác giải đáp, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm.

Sẽ chấn chỉnh việc quản lý có bậc giáo dục mầm non (ảnh minh họa)

Bên cạnh đây áp dụng tổng kiểm tra, rà soát những cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn, độc đáo là những nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục về điều kiện nuôi dưỡng chăm sóc, giáo dục trẻ (cơ sở vật chất trường, lớp, đồ dùng, đồ chơi, chương trình, tin tức, đội ngũ giáo viên, nhân viên…).

Đồng thời, có giải pháp khắc phục xử lý đối có những cơ sở giáo dục mầm non không cung cấp đủ điều kiện theo quy định; bảo đảm tuyệt đối an toàn cho trẻ. Đối có những địa phương có khu công nghiệp, khu chế xuất: Tổ chức khảo sát phân tách hiện trạng nhu cầu gửi trẻ và khả năng cung cấp của mạng lưới trường, lớp mầm non phục vụ con em công nhân trên địa bàn.

Thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong những cơ sở giáo dục mầm non. Quán triệt giáo dục đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về thái độ, hành vi ứng xử thân thiện đối có trẻ và phụ huynh trong giao tiếp hằng ngày; xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có hành vi ngược đãi, bạo hành trẻ, vi pham đạo đức nhà giáo.

Tăng cường phối hợp liên ngành và huy động những chức đoàn thể cùng đồng dân cư trong việc giám sát vận hành của cơ sở giáo dục mầm non, độc đáo là những nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn. Công khai vận hành của những nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục ở địa bàn dân cư và UBND cấp xã. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện gửi về Bộ GD&ĐT trước ngày 10/3/2018.

Về việc trên, UBND đô thị giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp có sở, ban, ngành liên quan và UBND quận, huyện, thị xã triển khai, thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT ở văn bản trên, báo cáo UBND đô thị trước ngày 25/2/2018.

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/kinh-nghiem-cho-thue-nha/