Hà Nội: Quản lý thu chi tại các trường trong hệ thống giáo dục công lập năm học 2018 – 2019 thế nào?

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có công văn số 3120 về việc giải đáp công tác quản lý thu chi đầu năm học 2018 – 2019. Cụ thể, đối có khoản thu học phí ở 1 và

Từ đẹp nhất trong tiếng Anh
Lớp học lắp ráp ôtô hybrid cho trẻ em
Công bố đại lý phân phối dự án The Grand Manhattan
Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có công văn số 3120 về việc giải đáp công tác quản lý thu chi đầu năm học 2018 – 2019.

Cụ thể, đối có khoản thu học phí ở 1 vài cơ sở công lập thực hiện đúng theo mức thu học phí do HĐND đô thị quy định đối có 1 vài cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của TP. Hà Nội và mức thu học phí đối có trường Trung cáp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật tin học Hà Nội năm học 2018 – 2019.

Đồng thời thực hiện đúng theo quy định của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối có cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách bán hàng miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021.

Đối có 1 vài cơ sở giáo dục có sử dụng chương trình giáo dục song bằng thì thực hiện theo đúng chọn lọc của UBND TP. Hà Nội về việc phê duyệt đề án “thí điểm chương trình đào tạo song bằng tú tài trung học phổ thông quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc ở trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam.

Đối có 1 vài cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao: Thực hiện đúng theo chọn lọc của HĐND TP. Hà Nội về cơ chế tài chính ứng dụng đối có 1 vài cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn.

Còn đối có cơ sở giáo dục ngoài công lập: Thực hiện chọn lọc thu học phí theo quy định của Chính phủ. Đặc biệt, 1 vài cơ sở giáo dục khi thu học phí phải sử dụng hóa đơn theo quy định cũng như công khai mức học phí từng năm học và chuẩn bị cho cả 1 vài cấp học (đối có cơ sở giáo dục phổ thông).

Đối có 1 vài khoản thu khác ở cơ sở giáo dục công lập: Thực hiện theo quy định của TP. Hà Nội trong ban hành quy định về thu cũng như sử dụng 1 vài khoản thu khác trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập của đô thị (trừ 1 vài cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao).

Cùng có đây phải chắc chắn tiêu chuẩn thu đủ, chi đủ, đúng mục đích, thích hợp có điều kiện kinh tế xã hội, lương trên từng địa bàn. Mức thu căn cứ trên cơ sở dự toán chi phí, nội dung chi phải được sự thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện, có sự thống nhất của Ban giám hiệu nhà trường và cơ quan quản lý cấp trên trước khi ban hành, trong đây cần lưu ý 1 số nội dung sau:

Đối có việc dạy thêm, học thêm: Thực hiện nghiêm túc 1 vài quy định về dạy thêm, học thêm. Nhà trường tổ chức thu chi công khai và thanh quyết toán tiền dạy thêm, học thêm qua bộ phận tài vụ của nhà trường. Giáo viên dạy thêm không trực tiếp thu, chi tiền học thêm. Mức chi và mật độ phân bố chi phải được thông qua Hội đồng giáo dục trường và được quy định cụ thể trong cơ chế chi tiêu nội bộ hàng năm của đơn vị.

Đối có khoản thu về quần áo đồng phục, quần áo gym, thể thao cũng như phù hiệu: Phải thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT về việc mặc đồng phục và lễ phục tốt nghiệp của học sinh, sinh viên.

Năm học 2018 – 2019 chấm dứt việc thu chi khoản đâyng góp tự nguyện để sửa chữa hoặc mua sắm trang thiết bị của nhà trường. Việc tiếp nhận 1 vài nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu thực hiện theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT về việc tài trợ cho 1 vài cơ sở thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Như vậy, theo chọn lọc này của Sở GD&ĐT Hà Nội thì 1 vài cơ sở giáo dục chỉ được thu 1 vài khoản thu theo quy định (đối có cơ sở giáo dục công lập chỉ được áp dụng 1 vài khoản thu khác sau khi có thống nhất bằng văn bản của cơ quan quản lý cấp trên), không được trực tiếp thu chi phí làm việc của ban cha mẹ học sinh, không thu gộp nhiều khoản thu vào đầu năm học đồng thời thực hiện đầy đủ 1 vài chế độ quản lý tài chính theo quy định.

Ngoài 1 vài khoản thu theo quy định, 1 vài cơ sở giáo dục công lập không được thực hiện hoặc yêu cầu Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện 1 vài khoản thu khác từ người học, cha mẹ người học dưới bất kỳ hình thức nào. Không tự ý lập 1 vài quỹ hoặc để ban đại diện cha mẹ học sinh lập quỹ bắt buộc học sinh đâyng góp dưới danh nghĩa đâyng góp tự nguyện.

Thủ trưởng 1 vài cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về 1 vài khoản thu sai quy định của nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh. Tất cả 1 vài khoản thu chi phát sinh ở đơn vị phải được phản ánh và ghi sổ kế toán đầy đủ, kịp thời và đúng quy định.

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/kinh-nghiem-cho-thue-nha/