Giáo viên mầm non được hưởng nhiều chế độ, chính sách mới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 06/2018/NĐ-CP trong đây quy định rõ chính sách bán hàng đối có 4 đối tượng giáo viên mầm non. Cụ thể, giáo viên m

Kinh nghiệm không bỏ cuộc khi đọc sách tiếng Anh
Sở GD&ĐT Hà Nội nói gì về việc đề Toán bị lọt ra ngoài?
Chất lượng dịch vụ 4G kém đứng thứ 75 trên thế giới, Thủ tướng giục sớm cấp phép băng tần 4G
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 06/2018/NĐ-CP trong đây quy định rõ chính sách bán hàng đối có 4 đối tượng giáo viên mầm non.

Cụ thể, giáo viên mầm non (bao gồm cả phó hiệu trưởng) làm việc ở một vài cơ sở giáo dục mầm non công lập này nếu đủ nguyên tắc chức danh giáo viên mầm non hạng IV (mã số V.07.02.06) trở lên thì được ký hợp đồng lao động và xếp lương bổng ở chức danh giáo viên mầm non hạng IV, được hưởng một vài chế độ, chính sách bán hàng theo quy định hiện hành như giáo viên mầm non là viên chức trong một vài cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Giáo viên mầm non được hưởng nhiều chế độ, chính sách bán hàng mới (ảnh minh họa)

Thời gian và bậc lương bổng hưởng khi thực hiện chế độ hợp đồng lao động được nối tiếp để xếp lương bổng và thực hiện chính sách bán hàng khi được tuyển dụng theo chế độ hợp đồng làm việc.

Giáo viên mầm non (bao gồm cả hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) đang làm việc ở một vài cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục được Nhà nước hỗ trợ tin tức và kinh phí tập huấn khi tham dự một vài lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

Mức hỗ trợ của ngân sách thực hiện theo mức hỗ trợ đối có giáo viên công lập có cộng trình độ tham dự tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.

Giáo viên mầm non (bao gồm cả hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ em dân tộc thiểu số thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc thù gặp khó được chi trả tiền mua tin tức học tập tiếng nói và chữ viết của người dân tộc thiểu số theo quy định.

Tiền hỗ trợ được trả cộng có việc chi trả tiền lương bổng của tháng và không dùng tính đâyng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Nghị định có hiệu lực thi hành từ 20.02.2018.

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/kinh-nghiem-cho-thue-nha/