Giảm bớt trường đại học, chuyển một số trường phổ thông công lập sang tư thục

Tạo điều kiện chuyển đổi mô hình các cơ sở giáo dục mầm non, trung học phổ thông từ công lập ra ngoài công lập ở các nơi có khả năng xã hội hóa cao.

Lịch thi THPT quốc gia 2018 chính thức
Vì sao ĐH Ngoại thương xếp thứ 23 trong bảng xếp hạng các trường ĐH Việt Nam?
Bạo lực học đường khiến học sinh, sinh viên bị sang chấn tâm lý nguy hiểm
Tạo điều kiện chuyển đổi mô hình các cơ sở giáo dục mầm non, trung học phổ thông từ công lập ra ngoài công lập ở các nơi có khả năng xã hội hóa cao.

Đây là 1 trong các chỉ đạo trong việc sắp xếp, tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập ở Nghị quyết Hội nghị 6 Ban chấp hành Trung ương Khóa XII (Nghị quyết 19-NQ/TW) vừa được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành.

Cụ thể, Nghị quyết 19 đã đưa ra 8 nhiệm vụ, biện pháp để thực hiện việc sắp xếp, tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đây, nhiệm vụ, biện pháp thứ 2 là sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập của từng ngành, lĩnh vực cụ thể.

Đối có lĩnh vực giáo dục – đào tạo, Nghị quyết 19 khẳng định, đối có giáo dục ĐH, sẽ thực hiện sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể các trường đại học, cơ sở giáo dục – đào tạo vận hành không hiệu quả. Không nhất thiết tỉnh nào cũng có trường đại học.

Bên cạnh đây, sắp xếp, tổ chức lại, tập trung thi công 1 số trường sư phạm trung tâm để đào tạo đội ngũ giáo viên và quản lý giáo dục.Nhà nước tập trung đầu tư chiều sâu, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực chất lượng cao đối có các trường đại học công lập ở 1 số lĩnh vực có tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Ngoài ra, các trường trong Quân đội, Công an chỉ thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho lực lượng vũ trang.

Trường Phan Huy Chú – Đống Đa, 1 trong số không nhiều trường công lập tự chủ tài chính.

Đối có giáo dục mầm non, phổ thông, Nghị quyết khẳng định sẽ sắp xếp, tổ chức lại gắn có nâng cao chất lượng giáo dục, hình thành trường phổ thông nhiều cấp học (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) thích hợp có nhu cầu và điều kiện thực ở của mỗi địa phương, địa bàn cụ thể.

Rà soát, sắp xếp, điều chỉnh lại diện tích lớp học 1 cách hợp lý; thu gọn lại các điểm trường trên qui định thuận lợi cho người dân và thích hợp có điều kiện thực ở của vùng, miền, địa phương.

Bên cạnh đây, Nghị quyết 19 khẳng định, cần tạo điều kiện chuyển đổi mô hình các cơ sở giáo dục mầm non, trung học phổ thông từ công lập ra ngoài công lập ở các nơi có khả năng xã hội hóa cao.

Đối có giáo dục nghề nghiệp, Nghị quyết khẳng định, sẽ sáp nhập trường trung cấp vào trường cao đẳng; giải thể các trường trung cấp, cao đẳng vận hành không hiệu quả.

Về căn bản, trên địa bàn cấp tỉnh chỉ còn 1 đầu mối đào tạo nghề công lập.

Sáp nhập trung tâm giáo dục không ngừng nghỉ, trung tâm giáo dục hướng nghiệp, trung tâm dạy nghề thành 1 cơ sở giáo dục dạy nghề trên địa bàn cấp huyện.

Đối có hệ thống giáo dục nghề nghiệp nhìn chung, Nghị quyết 19 chỉ đạo, sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở và linh hoạt cung cấp nhu cầu nhân lực của phân khúc lao động; bảo đảm diện tích, cơ cấu và hợp lý về ngành nghề, trình độ đào tạo, chuẩn hóa, tân tiến hóa, có phân tầng chất lượng.

Nhà nước tập trung đầu tư 1 số cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho các nhóm đối tượng đặc biệt thích hợp có khả năng đầu tư của Nhà nước và khả năng huy động nguồn lực của xã hội.

Đến 2021 giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp côngTrong mục tiêu được đề ra ở Nghị quyết 19, GĐ đến năm 2021, cả nước căn bản Cơ bản đã đi vào hoạt động việc thể chế hóa các chủ trương của Đảng về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập.

Giảm mạnh về đầu mối, tối thiểu bình quân cả nước giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập. Giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng thu nhập từ ngân sách nhà nước so có năm 2015. Cơ bản chấm dứt số hợp đồng lao động không đúng quy định trong các đơn vị sự nghiệp công lập (trừ các đơn vị đã bảo đảm tự chủ tài chính).

Phấn đấu có 10% đơn vị tự chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so có GĐ 2011 – 2015.

Hoàn thành căn bản việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện thành doanh nghiệp cổ phần (trừ các trung tâm y tế và trường học).

Hoàn thành công đoạn tính giá dịch vụ sự nghiệp công (tính đủ tiền thu nhập, kinh phí trực tiếp, kinh phí quản lý và khấu hao tài sản) đối có 1 số lĩnh vực căn bản như y tế, giáo dục – đào tạo, giáo dục nghề nghiệp.

Giai đoạn đến năm 2025 và 2030, sẽ đã đi vào hoạt động đầy đủ và đồng bộ hệ thống pháp luật để thể chế hóa các chủ trương của Đảng về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức và vận hành đơn vị sự nghiệp công lập.

Đến năm 2025, tiếp tục giảm tối thiểu bình quân cả nước 10% đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế sự nghiệp hưởng thu nhập từ ngân sách nhà nước so có năm 2021.

Chấm dứt số hợp đồng lao động không đúng quy định trong các đơn vị sự nghiệp công lập (trừ các đơn vị bảo đảm tự chủ tài chính).

Phấn đấu có tối thiểu 20% đơn vị tự chủ tài chính. 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện đã đi vào hoạt động chuyển đổi thành doanh nghiệp cổ phần.

Tiếp tục giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so có GĐ 2016 – 2020.

Đến năm 2030, tiếp tục thực hiện việc giảm đầu mối, phấn đấu chỉ còn các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ quản lý nhà nước và các đơn vị cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công căn bản, thiết yếu.

Giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng thu nhập từ ngân sách nhà nước so có năm 2025. Giảm bình quân 15% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so có GĐ 2021 – 2025.

Theo vietnamnet.vn

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/kinh-nghiem-cho-thue-nha/