Hình 1: Gặp rắc rối về tiền bạc, bà mẹ 19 tuổi nhẫn tâm đẩy con xuống sông

Hình 1: Gặp rắc rối về tiền bạc, bà mẹ 19 tuổi nhẫn tâm đẩy con xuống sông