Hình 1: EU tổ chức hội nghị quốc tế về công tác phòng chống Ebola

Hình 1: EU tổ chức hội nghị quốc tế về công tác phòng chống Ebola