Hình 1: EU kêu gọi ủng hộ dùng lực lượng quân sự đối phó làn sóng nhập cư

Hình 1: EU kêu gọi ủng hộ dùng lực lượng quân sự đối phó làn sóng nhập cư