Điểm trúng tuyển Đại học Y Hà Nội thấp nhất là 18,1 điểm

Chiều 5/8, ĐH Y Hà Nội vừa mở bán điểm trúng tuyển. Điểm trúng tuyển của Đại học Y Hà Nội năm nay khoảng từ 18,1 đến 24,75, giảm 4,5-5,7 điểm so có năm trước. Điểm chuẩn vào một vài ngành của ĐH Y Hà Nội 2018 như sau: Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/kinh-nghiem-cho-thue-nha/

Bình Phước: 25 bài thi tăng điểm sau khi chấm phúc khảo
Phụ huynh có con từng học Trường Thực nghiệm: “Tôi cảm thấy biết ơn!”
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Anh Gareth Ward
Chiều 5/8, ĐH Y Hà Nội vừa mở bán điểm trúng tuyển.

Điểm trúng tuyển của Đại học Y Hà Nội năm nay khoảng từ 18,1 đến 24,75, giảm 4,5-5,7 điểm so có năm trước.

Điểm chuẩn vào một vài ngành của ĐH Y Hà Nội 2018 như sau:

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/kinh-nghiem-cho-thue-nha/