Đẩy mạnh đầu tư cho Chương trình giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số

Nhằm tiếp tục hỗ trợ đầu tư thi công cơ sở vật chất cho Chương trình giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chươn

ĐH Thủ Dầu Một, ĐH Bạc Liêu công bố điểm xét tuyển
Bài mẫu thư UPU lần 47: Lá thư du hành xuyên thời gian báo động chiến tranh
Samsung Việt Nam hỗ trợ gần 6 tỉ đồng phát triển nguồn nhân lực
Nhằm tiếp tục hỗ trợ đầu tư thi công cơ sở vật chất cho Chương trình giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số (DTTS), vùng gặp khó GĐ 2016-2020.

Theo đây, Bộ GD&ĐT sẽ là cơ quan quản lý Chương trình giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số.

Chương trình sẽ sửa chữa, cải tạo, mở rộng, nâng cấp cơ sở vật chất những trường gặp khó (ảnh minh họa)

Chương trình nhằm tiếp tục hỗ trợ đầu tư thi công cơ sở vật chất cho những trường Phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) theo Quyết định 1640/QĐ-TTg ngày 21-9-2011 của Thủ tướng Chính phủ và những trường PTDTNT cấp huyện mới được thành lập do chia tách địa giới hành chính và theo quy hoạch mạng lưới điều chỉnh.

Đồng thời hỗ trợ mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học tối thiểu; sửa chữa, cải tạo, mở rộng, nâng cấp cơ sở vật chất những trường, điểm trường tiểu học, trung học cơ sở công lập có học sinh phân phối trú ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội độc đáo gặp khó.

Cụ thể, Chương trình hỗ trợ đầu tư thi công căn bản và trang thiết bị cho 19 dự án chuyển tiếp những trường PTDTNT trong số 48 trường thuộc danh mục đầu tư thi công mới ở Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 21-9-2011 của Thủ tướng Chính phủ; hỗ trợ đầu tư thi công căn bản và trang thiết bị cho 5 dự án bắt đầu làm mới của những trường PTDTNT trong số 48 trường thuộc danh mục đầu tư thi công mới ở Quyết định 1640/QĐ-TTg và 2 trường PTDTNT mới thành lập theo quy hoạch mạng lưới điều chỉnh sau khi có Quyết định chia tách địa giới hành chính và Quyết định thành lập trường ở những tỉnh Tuyên Quang, Khánh Hòa (điều chỉnh hỗ trợ thêm 2 trường ở những tỉnh Lai Châu, Điện Biên khi có nguồn lực).

Hỗ trợ mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học tối thiểu, bàn ghế học sinh cho 1.070 trường PTDT phân phối trú; trang thiết bị đồ dùng cho 1.045 nhà ăn, nhà bếp, 1.045 khu nội trú học sinh;

Ngoài ra còn hỗ trợ sửa chữa, cải tạo, mở rộng, thi công mới những hạng mục công trình, nâng cấp cơ sở vật chất hiện có chắc chắn nguyên tắc quốc gia về đề nghị kiến trúc trường học cho 760 nhà ăn, nhà bếp, 760 khu ở nội trú và những trường, điểm trường tiểu học, trung học cơ sở công lập có học sinh phân phối trú ở những vùng có điều kiện kinh tế-xã hội độc đáo gặp khó.

Tổng vốn thực hiện chương trình là 4.401.696 tỉ đồng.

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/kinh-nghiem-cho-thue-nha/