“Đau đầu” với bài toán tính lãi bán bò của học sinh lớp 3

Một bài toán tiểu học tưởng vô cộng dễ làm nhưng lại khiến không ít người lớn 'chào thua' vì không tính được số lãi chính xác của bác nông dân. Bác N

Đề thi về tiếng địa phương gây khó cho học sinh
Dạy trẻ nói dối mà không biết hổ thẹn từ những bài tập làm văn
Nhiều ngành đào tạo sư phạm “trắng” thí sinh
Một bài toán tiểu học tưởng vô cộng dễ làm nhưng lại khiến không ít người lớn ‘chào thua’ vì không tính được số lãi chính xác của bác nông dân.

Bác Nam mua một con bò với giá 13 triệu, sau đó bác đem bán con bò với giá 15 triệu. Nhưng vì tiếc con bò nên bác Nam đã đến mua lại con bò nhưng người kia đòi bán với giá 17 triệu. Sau đó bác Nam lại đem bán con bò với giá 19 triệu. Hỏi cuối cùng bác Nam lãi được bao nhiêu tiền?

Đáp án:

A: 4 triệu

B: Hòa vốn

C: 2 triệu

D: lỗ 2 triệu.

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/kinh-nghiem-cho-thue-nha/