Đáp án bài toán ‘xếp người thành hàng dọc’

Cứ như vậy, nếu đi từ dưới lên, ta có 1 người (140 cm) có 1 cách xếp, 2 người (140, 145) có 2 cách xếp, 3 người (140, 145, 150) có 3 cách xếp (là (140

Đáp án bài toán trong đề thi Olympic lớp 9 của Nga
Đáp án bài toán lớp 1 được nâng cấp
Bài toán ‘bóng đá’
Cứ như vậy, nếu đi từ dưới lên, ta có 1 người (140 cm) có 1 cách xếp, 2 người (140, 145) có 2 cách xếp, 3 người (140, 145, 150) có 3 cách xếp (là (140, 145, 150), (145, 140, 150) và (140, 150, 145). Cứ như vậy, với 5 người ta có 5 + 3 = 8 cách xếp, 6 người có 8 + 5 = 13 cách xếp … và 10 người có 55 + 34 = 89 cách xếp. Trong trường hợp người cao nhất xếp cuối hàng thì ta lại có 9 người cao 140, 145, …, 180 xếp theo chuẩn thứ tự, ta đưa bài toán về 9 người. Nếu người cao nhất xếp kế cuối hàng thì người cuối hàng phải là người cao nhì (180 cm).             a) Thêm người 155 vào cuối 3 cách xếp của 3 người (140, 145, 150, 155), (145, 140, 150, 155) và (140, 150, 145, 155).

Đề bài:
Một nhóm người xếp thành một hàng dọc được gọi là xếp theo chuẩn thứ tự nếu điều kiện sau được thỏa mãn: Nếu A đứng bên trái B trong hàng (A, B không nhất thiết kề nhau) thì A cao hơn B không quá 8 cm.
Ví dụ, 5 người có chiều cao là 160, 165, 170, 175, và 180 cm tương ứng có thể xếp theo chuẩn thứ tự (từ trái qua phải) như sau 160, 170, 165, 180, 175 cm.
Hỏi có bao nhiêu cách xếp 10 người có chiều cao tương ứng là 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, và 185 cm theo chuẩn thứ tự?

RMIT rèn kỹ năng làm việc cho sinh viên

Bà Phạm Nhật Nga – Giám đốc điều hành công ty truyền thông Creatio cũng cho rằng: “Ngoài chuyên môn trong lĩnh vực đang hoạt động, sự am hiểu về thương mại và khả năng “địa phương hóa” những tiêu chuẩn quốc tế cho thị trường nội địa là yếu tố chủ chố…


Ta đưa ra 2 lời giải, 1 lời giải “bình dân” ở mức suy luận và dự đoán trực quan và một lời giải toán học, chặt chẽ hơn.
Lời giải 1:
Ta thấy người cao nhất (185 cm) chỉ có thể đứng ở bên trái của người cao nhì. Do đó người cao nhất chỉ có xếp ở cuối hàng hoặc kế người cuối hàng. Trong trường hợp người cao nhất xếp cuối hàng thì ta lại có 9 người cao 140, 145, …, 180 xếp theo chuẩn thứ tự, ta đưa bài toán về 9 người.
Nếu người cao nhất xếp kế cuối hàng thì người cuối hàng phải là người cao nhì (180 cm). Bỏ đi hai người này, ta thấy 8 người đầu xếp theo chuẩn thứ tự. Cứ như vậy, nếu đi từ dưới lên, ta có 1 người (140 cm) có 1 cách xếp, 2 người (140, 145) có 2 cách xếp, 3 người (140, 145, 150) có 3 cách xếp (là (140, 145, 150), (145, 140, 150) và (140, 150, 145). Với 4 người, ta có 5 cách xếp thu được bằng cách
            a) Thêm người 155 vào cuối 3 cách xếp của 3 người: (140, 145, 150, 155), (145, 140, 150, 155) và (140, 150, 145, 155).
            b) Thêm cặp (155, 150) (theo thứ tự đó) vào cuối 2 cách xếp của 2 người
                        (140, 145, 155, 150), (145, 140, 155, 150)
Cứ như vậy, với 5 người ta có 5 + 3 = 8 cách xếp, 6 người có 8 + 5 = 13 cách xếp … và 10 người có 55 + 34 = 89 cách xếp.
Lời giải 2:
Trần Nam DũngĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP HCM