Hình 1: Đại học Nhật mất sinh viên ngoại vì thiếu lớp dạy bằng tiếng Anh

Hình 1: Đại học Nhật mất sinh viên ngoại vì thiếu lớp dạy bằng tiếng Anh