Đại học Điện Lực thông báo ngưỡng điểm xét tuyển năm 2018

Đại học Điện Lực vừa đưa ra thông báo ngưỡng điểm xét tuyển năm 2018. Theo đây, ngưỡng điểm xét tuyển năm 2018 của Đại học Điện Lực như sau: Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/kinh-nghiem-cho-thue-nha/

Bộ GD&ĐT nói về vụ giáo viên lùi xe khiến học sinh tử vong ở Sơn La
Vụ học sinh bóp cổ giáo viên: Bộ GD&ĐT chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định
20 năm internet Việt Nam: Giấc mơ thành hiện thực của trường học nơi biên giới
Đại học Điện Lực vừa đưa ra thông báo ngưỡng điểm xét tuyển năm 2018.

Theo đây, ngưỡng điểm xét tuyển năm 2018 của Đại học Điện Lực như sau:

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/kinh-nghiem-cho-thue-nha/