Đại học Đà Nẵng công bố điểm xét tuyển 2018

Trường Đại học Đà Nẵng vừa ra mắt điểm xét tuyển 2018. Theo đây, điểm xét tuyển vào một số ngành của Đại học Đà Nẵng 2018 như sau: Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/kinh-nghiem-cho-thue-nha/

Thầy giáo 16 năm dạy học viết đơn xin ra khỏi biên chế, Hiệu trưởng nói gì?
Bộ Giáo dục công bố đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia
Điểm chuẩn lớp 10 tại TP.HCM tăng mạnh ở các trường tốp giữa
Trường Đại học Đà Nẵng vừa ra mắt điểm xét tuyển 2018.

Theo đây, điểm xét tuyển vào một số ngành của Đại học Đà Nẵng 2018 như sau:

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/kinh-nghiem-cho-thue-nha/