Đại học Công Đoàn công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2018

Ngay sau khi có kết quả thi THPT quốc gia 2018, Đại học Công Đoàn đã ra mắt ngưỡng chắc chắn chất lượng đầu vào. Theo đấy, ngưỡng chắc chắn chất lượng

Học sinh Nghệ An được nghỉ học để tránh siêu bão
‘Chủ động học mới đáp ứng được đổi mới thi cử’
Bộ Giáo dục công bố đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia
Ngay sau khi có kết quả thi THPT quốc gia 2018, Đại học Công Đoàn đã ra mắt ngưỡng chắc chắn chất lượng đầu vào.

Theo đấy, ngưỡng chắc chắn chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT của Đại học Công Đoàn là thí sinh có tổng điểm 3 môn thi (bao gồm cả ưu tiên) của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 đạt 15 điểm trở lên và không có môn thi nào trong công trình môn xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.

Sau đấy là chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 của Đại học Công Đoàn thí sinh có thể xem xét:

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/kinh-nghiem-cho-thue-nha/