Đà Nẵng lại đề nghị dừng chính sách không thu tiền giữ xe tại các bệnh viện công

UBND TP Đà Nẵng vừa có Tờ trình số 5169/TTr-UBND trình kỳ họp thứ 7 HĐND TP (diễn ra từ ngày 10 – 12/7) về việc dừng thực hiện chính sách bán hàng hỗ

Nỗ lực đẩy mạnh hoạt động phòng chống thuốc lá trong quân đội
Bé trai 7 tháng tuổi sặc cháo suýt tử vong
Bệnh nhân nam rách tay chỉ định may âm hộ, chỉ là sự nhầm lẫn khi vào phiếu
UBND TP Đà Nẵng vừa có Tờ trình số 5169/TTr-UBND trình kỳ họp thứ 7 HĐND TP (diễn ra từ ngày 10 – 12/7) về việc dừng thực hiện chính sách bán hàng hỗ trợ không thu tiền giữ xe ở một vài cơ sở y tế công lập trên địa bàn TP.

Đây là lần thứ hai không ngừng nghỉ UBND TP Đà Nẵng có tờ trình ra kỳ họp HĐND TP về vấn đề này. Trước đây, hồi cuối năm 2017, chủ trương dừng việc miễn phí giữ xe ở một vài trung tâm y tế công lập – vốn được triển khai thực hiện từ năm 2010 đến nay theo sáng kiến của cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh – cũng đã được UBND TP Đà Nẵng trình ra kỳ họp thứ 6 HĐND TP nhưng gặp phải các tranh cãi “nảy lửa” nên phải tạm dừng việc thực hiện.

Chính quyền TP Đà Nẵng lại tiếp tục yêu cầu dừng thực hiện chính sách bán hàng miễn phí giữ xe đạp, xe máy ở một vài trung tâm y tế công (Ảnh: HC)

Lần này, UBND TP Đà Nẵng cho biết, theo ý kiến của Bộ Tài chính ở Công văn số 4447/BTC-NSNN ngày 17/4/2018 thì việc thực hiện chính sách bán hàng hỗ trợ tiền trông giữ xe ở một vài trung tâm y tế công trên địa bàn TP là không thích hợp có quy định hiện hành (Luật Giá và Luật Ngân sách nhà nước 2015). Nội dung này cũng đã được Kiểm toán nhà nước Khu vực III nhận xét, kiến nghị ở dự thảo báo cáo kết luận của Kiểm toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Để thực hiện đúng một vài quy định hiện hành của nhà nước, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu kỳ họp thứ 7 HĐND TP tham khảo bãi bỏ nội dung không thu tiền giữ xe đạp, xe máy ở một vài trung tâm y tế công được nêu ở khoản 10, Mục IV, Điều 1 Nghị quyết số 105/2010/NQ-HĐND ngày 3/12/2010 của HĐND TP.

Bổ sung nội dung thực hiện chính sách bán hàng hỗ trợ cho bệnh nhân điều trị nội trú ở một vài trung tâm y tế công trên địa bàn TP khi đến gửi xe đạp, xe máy ở một vài trung tâm y tế công vào dự thảo Nghị quyết của HĐND TP về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng thời thực hiện giá dịch vụ trông giữ xe ở một vài trung tâm y tế công theo quy định của pháp luật về quản lý giá.

UBND TP Đà Nẵng cho biết sẽ có biện pháp để tổ chức thực hiện chính sách bán hàng hỗ trợ cho bệnh nhân điều trị nội trú ở một vài trung tâm y tế công trên địa bàn TP khi đến gửi xe ở một vài trung tâm y tế công. Chỉ đạo một vài sở, ngành có liên quan thực hiện công tác tuyên ruyền về quy định thực hiện giá dịch vụ trông giữ xe ở một vài trung tâm y tế công. Thời gian thực hiện kể từ ngày 1/8/2018.

Theo UBND TP Đà Nẵng, việc thu phí giữ xe ở một vài trung tâm y tế sẽ chắc chắn chấp hành đúng theo quy định của pháp luật; tạo nguồn thu hợp pháp cho một vài trung tâm y tế công có thêm nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất điểm trông giữ xe, chắc chắn trang trải một vài chi phí hợp lý liên quan nhằm nâng cao chất lượng trông giữ xe, trong đây có chính sách bán hàng hỗ trợ người bệnh thuộc diện hộ nghèo, gia đình có công một vàih mạng.

Việc thu phí giữ xe cũng sẽ ràng buộc trách nhiệm rõ ràng một vài thiệt hại giữa người gửi xe và tổ chức, cá nhân trông giữ xe khi xảy ra một vài sự cố về hỏa hoạn, thiên tai, mất cắp… Đồng thời ngân sách TP sẽ giảm chi bình quân 4,7 tỉ dồng/năm để dành nguồn cân đối hỗ trợ trực tiếp cho một vài đối tượng chính sách bán hàng, hộ nghèo, cận nghèo theo quy định (như hỗ trợ 100% chi phí ma thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo của TP…).