Đại học Nông lâm TP HCM công bố ngưỡng điểm xét tuyển 2018

Đại học Nông lâm TP HCM vừa ra mắt ngưỡng điểm xét tuyển 2018. Cụ thể, điểm đủ điều kiện xét tuyển (điểm sàn) là tổng điểm của 3 môn lập thành công

Học bổng, hỗ trợ từ Singapore cho học sinh Việt
Giáo sư Harvard: Khoảng 2000 trường cao đẳng, đại học Mỹ sắp phá sản
Trường THCS hoang mang chờ hướng dẫn tuyển sinh lớp 6
Đại học Nông lâm TP HCM vừa ra mắt ngưỡng điểm xét tuyển 2018.

Cụ thể, điểm đủ điều kiện xét tuyển (điểm sàn) là tổng điểm của 3 môn lập thành công trình xét tuyển, chưa nhân hệ số môn chính (đối có ngành Ngôn ngữ Anh) và đã bao gồm điểm ưu tiên (nếu có), cụ thể điểm sàn những ngành như sau:

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/kinh-nghiem-cho-thue-nha/