Đại học Nông lâm TP HCM công bố ngưỡng điểm xét tuyển 2018

Đại học Nông lâm TP HCM vừa ra mắt ngưỡng điểm xét tuyển 2018. Cụ thể, điểm đủ điều kiện xét tuyển (điểm sàn) là tổng điểm của 3 môn lập thành công

Bộ GD&ĐT chính thức công bố đề thi tham khảo THPT quốc gia 2018
Điểm chuẩn chính thức năm 2018 của ĐH Kinh tế – Luật TPHCM
Sinh viên 5 trường đại học nhận học bổng Microchip Technology
Đại học Nông lâm TP HCM vừa ra mắt ngưỡng điểm xét tuyển 2018.

Cụ thể, điểm đủ điều kiện xét tuyển (điểm sàn) là tổng điểm của 3 môn lập thành công trình xét tuyển, chưa nhân hệ số môn chính (đối có ngành Ngôn ngữ Anh) và đã bao gồm điểm ưu tiên (nếu có), cụ thể điểm sàn những ngành như sau:

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/kinh-nghiem-cho-thue-nha/