Tag: cử tri

Cử tri Hà Nội: ‘Cải cách giáo dục chưa động đến phần gốc’

Cử tri Hà Nội: ‘Cải cách giáo dục chưa động đến phần gốc’

. Theo cử tri phường Hàng Bông, việc soạn chương trình sách giáo khoa rất quan trọng, nhưng trước đó phải xác định mục tiêu giáo dục là gì, đào tạo co ...
1 / 1 POSTS