Chưa xem xét nâng mệnh giá bảo hiểm y tế

Từ nay đến năm 2020 chưa tham khảo việc nâng mệnh giá bảo hiểm y tế nên cần tính toán mức đâyng, ích lợi cho thích hợp. Từ nay đến năm 2020 chưa tham

Nhật Bản lần đầu tiên điều tàu ngầm tới Biển Đông tập trận
Uống thuốc 6 tháng tăng 10 cân, bé gái mọc lông đầy mình
Cách vỗ rung long đờm cho trẻ bị ho
Từ nay đến năm 2020 chưa tham khảo việc nâng mệnh giá bảo hiểm y tế nên cần tính toán mức đâyng, ích lợi cho thích hợp.
Từ nay đến năm 2020 chưa tham khảo việc nâng mệnh giá bảo hiểm y tế nên cần tính toán mức đâyng, ích lợi cho thích hợp.

Đây là nội dung ở Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ ở cuộc họp về nội dung sửa đổi Nghị định 105/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và giải đáp thi hành 1 số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Thông báo nêu rõ, Bảo hiểm y tế (BHYT) có tính chất an sinh xã hội cao, rất nhạy cảm, liên quan đến đại bộ phận người dân, vì vậy việc không ngừng nghỉ rà soát đã đi vào hoạt động chính sách bán hàng pháp luật về BHYT trong đây có Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và giải đáp thi hành 1 số điều của Luật Bảo hiểm y tế là rất cần thiết.

Quá trình đã đi vào hoạt động hệ thống pháp luật về BHYT và Nghị định sửa đổi Nghị định 105/2014/NĐ-CP cần quán triệt một vài tiêu chuẩn, định hướng căn bản. Cụ thể, tuân thủ đúng quy định của Luật bảo hiểm y tế và một vài pháp luật có liên quan, phản ánh đúng bản chất, công dụng, nhiệm vụ của BHYT có tiêu chuẩn “đâyng – hưởng” và chia sẻ rủi ro.

Chính sách về BHYT phải thích hợp có khả năng của một vài chủ thể liên quan là khả năng đâyng của công ty, khả năng cân đối của ngân sách nhà nước và khả năng chi trả của người dân; đa số chi phí tham dự BHYT giai đoạn này là do nhà nước đâyng; từ nay đến năm 2020 chưa tham khảo việc nâng mệnh giá bảo hiểm y tế nên cần tính toán mức đâyng, ích lợi cho thích hợp; chắc chắn sự bền vững của Quỹ, cân đối theo từng năm, việc đưa ra chính sách bán hàng phải căn cứ vào khả năng của một vài bên liên quan và thực lực của nền kinh tế.

Bên cạnh đây, bảo đảm hài hòa ích lợi của toàn bộ một vài bên tham dự BHYT (người dân, cơ sở khám, chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội); chắc chắn công khai, minh bạch, đẩy mạnh cải một vàih, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường chống gian lận, trục lợi, ảnh hưởng đến lợi ích của người dân và cơ sở khám, chữa bệnh.

Phân định rõ trách nhiệm, công dụng, nhiệm vụ của một vài cơ quan liên quan, cơ sở khám, chữa bệnh và Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế tiếp thu ý kiến một vài Bộ, ngành rà soát, bổ sung, chỉnh lý lại dự thảo Nghị định cung cấp đề nghị thực tiễn, gửi xin ý kiến của một vài Bộ, cơ quan: Tài chính, Tư pháp và Bảo hiểm xã hội Việt Nam để có ý kiến cụ thể về một vài nội dung của dự thảo Nghị định. Trên cơ sở đây, Bộ Y tế đã đi vào hoạt động và trình Chính phủ dự thảo Nghị định để ban hành trong năm 2017.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp có Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam rà soát, tính toán và báo cáo Chính phủ trong quý I năm 2018 về khả năng năm 2018 điều chỉnh giá dịch vụ y tế bước 3. Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam làm tốt công tác truyền thông về chế độ, chính sách bán hàng BHYT, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế.

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/kien-thuc/