Chính thức công bố điểm sàn khối ngành sư phạm 2018

Bộ GD&ĐT vừa mở bán điểm sàn khối ngành sư phạm 2018. Theo đây, ngày 16/7, Hội đồng xác định tiêu chí chắc chắn chất lượng đầu vào tuyển sinh đại

Ba yếu tố sinh viên cần nhớ khi tìm việc làm bán thời gian
Điểm chuẩn lớp 10 tại TP.HCM tăng mạnh ở các trường tốp giữa
Thí sinh thở phào với quy chế thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học
Bộ GD&ĐT vừa mở bán điểm sàn khối ngành sư phạm 2018.

Theo đây, ngày 16/7, Hội đồng xác định tiêu chí chắc chắn chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên chính quy năm 2018 mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của những công trình xét tuyển vào đại họcđối có thí sinh trung học phổ thông quốc gia: 17,0 điểm cho toàn bộ những công trình xét tuyển gồm 3 môn/bài thi.

Mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của những công trình xét tuyển vào cao đẳng đối có thí sinh trung học phổ thông quốc gia: 15,0 điểm cho toàn bộ những công trình xét tuyển gồm 3 môn/bài thi.

Mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của những công trình xét tuyển vào trung cấp đối có thí sinh trung học phổ thông quốc gia: 13,0 điểm cho toàn bộ những công trình xét tuyển gồm 3 môn/bài thi.

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/kinh-nghiem-cho-thue-nha/