Chính thức công bố điểm sàn khối ngành sư phạm 2018

Bộ GD&ĐT vừa mở bán điểm sàn khối ngành sư phạm 2018. Theo đây, ngày 16/7, Hội đồng xác định tiêu chí chắc chắn chất lượng đầu vào tuyển sinh đại

Tâm sự gây ‘bão” của thầy giáo 16 năm dạy học viết đơn xin ra khỏi biên chế
Học sinh bị yêu cầu đóng tiền xây dựng trường chuẩn quốc gia
Vụ trưởng đại học về làm Hiệu trưởng trường Ngoại thương
Bộ GD&ĐT vừa mở bán điểm sàn khối ngành sư phạm 2018.

Theo đây, ngày 16/7, Hội đồng xác định tiêu chí chắc chắn chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên chính quy năm 2018 mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của những công trình xét tuyển vào đại họcđối có thí sinh trung học phổ thông quốc gia: 17,0 điểm cho toàn bộ những công trình xét tuyển gồm 3 môn/bài thi.

Mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của những công trình xét tuyển vào cao đẳng đối có thí sinh trung học phổ thông quốc gia: 15,0 điểm cho toàn bộ những công trình xét tuyển gồm 3 môn/bài thi.

Mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của những công trình xét tuyển vào trung cấp đối có thí sinh trung học phổ thông quốc gia: 13,0 điểm cho toàn bộ những công trình xét tuyển gồm 3 môn/bài thi.

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/kinh-nghiem-cho-thue-nha/