Hình 1: Cậu học trò viết chữ bằng ống nhựa

Hình 1: Cậu học trò viết chữ bằng ống nhựa