Tag: các môn

Phổ điểm các môn thi THPT quốc gia chỉ là ‘một nửa sự thật’

. Đồ thị không có thống kê số thí sinh được 0,25 và 0,75 điểm, nên con số thực tế bị điểm liệt cao hơn nhiều so với con số hiển thị. Như vậy, khi tích ...

Các môn thi THPT quốc gia sẽ có đề minh họa

- Có thí sinh đăng ký thi thêm 2-3 môn thi ngoài 4 môn tối thiểu nhưng sau đó không thi các môn đã đăng ký, hoặc vi phạm quy chế thi thì kết quả những ...
2 / 2 POSTS