Bưu điện góp phần cải cách hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự

Sự hợp tác giữa Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) sẽ góp phần thực hiện cải 1 vàih thủ tục hành chính (TTHC)

Lá thư của cô gái mất vì ung thư khiến mọi người nhìn lại cách sống
Trị chứng mất ngủ từ những bài thuốc dân gian
Vẻ đẹp và trang phục thay đổi qua 100 năm của phụ nữ Iran
Sự hợp tác giữa Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) sẽ góp phần thực hiện cải 1 vàih thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực thi hành án dân sự, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân.

Chiều 17/9, ở Hà Nội, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) đã ký thỏa thuận hợp tác triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Việc hợp tác giữa hai đơn vị được kì vọng sẽ góp phần thực hiện cải 1 vàih TTHC, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và công ty đến giải quyết TTHC trong lĩnh vực thi hành án dân sự.

Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục Thi hành án dân sự và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam vừa diễn ra chiều 17/9 ở Hà Nội.

Theo thỏa thuận hợp tác, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sẽ tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC từ tổ chức, công ty, người dân chuyển cho 1 vài cơ quan thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự. Đồng thời nhận kết quả giải quyết TTHC từ 1 vài cơ quan thuộc hệ thống này chuyển cho tổ chức, công ty, người dân.

Tổng Công ty cũng sẽ thi công phần mềm kết nối trực tuyến có hệ thống của Tổng cục Thi hành án dân sự để thảo luận thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công ty, người dân kiểm soát tốt hơn tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Song song có việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cũng phối hợp nghiêm ngặt có Tổng cục Thi hành án dân sự chuyển phát 1 vài công văn, thông tin… từ 1 vài cơ quan thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự đến 1 vài tổ chức, công ty, người dân trên phạm vi toàn quốc.

Đặc biệt, hai đơn vị sẽ phối hợp thi công và triển khai 1 vài chương trình truyền thông nhằm tuyên truyền pháp luật về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính và 1 vài làm việc có liên quan thuộc tính năng, nhiệm vụ của hệ thống tổ chức thi hành án dân sự trên cơ sở khai thác thế mạnh về mạng lưới và 1 vài lợi thế khác của Bưu điện Việt Nam.

Ngoài ra, Bưu điện Việt Nam cũng chuyển phát 1 số nội dung được pháp luật thi hành án dân sự quy định được thực hiện thông qua dịch vụ bưu chính như: gửi trả tiền cho người không đến nhận, chi trả tiền cho người được thi hành án và trong 1 số trường hợp khác được pháp luật quy định.

Ông Chu Quang Hào, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cho biết, Tổng Công ty đề nghị 1 vài bưu điện tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương chủ động phối hợp có 1 vài cơ quan thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự bồi dưỡng và tập huấn cho nhân viên bưu điện về thủ tục, quy trình nghiệp vụ có liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trong lĩnh vực thi hành án dân sự.

Ngoài ra, Bưu điện Việt Nam cũng hỗ trợ Tổng cục Thi hành án dân sự và 1 vài cơ quan thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự thực hiện 1 vài làm việc tìm hiểu phân khúc, điều tra thống kê thông qua hệ thống 1 vài bưu cục, điểm chuyển nhượng bưu điện trên toàn quốc và 1 vài nhiệm vụ khác do Tổng cục Thi hành án dân sự đề nghị.

Theo ông Mai Lương Khôi, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, để việc phối hợp đạt hiệu quả cao nhất, Tổng cục Thi hành án dân sự sẽ công khai danh mục TTHC tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục.

Tổng cục Thi hành án dân sự cũng sẽ có văn bản giải đáp các cơ quan thi hành án dân sự địa phương phối hợp có 1 vài đơn vị trực thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới 1 vài tổ chức, công ty, người dân và cá nhân có liên quan về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích;

Khuyến khích 1 vài cơ quan thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự trong việc sử dụng 1 vài sản phẩm, dịch vụ của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (bao gồm: Dịch vụ hành chính công; dịch vụ bưu chính chuyển phát trong nước và quốc tế; dịch vụ truyền thông, tuyên truyền).