Hình 1: Bộ Tư pháp Mỹ: Cảnh sát ở Ferguson thường xuyên phân biệt đối xử

Hình 1: Bộ Tư pháp Mỹ: Cảnh sát ở Ferguson thường xuyên phân biệt đối xử