Bộ GD&ĐT yêu cầu khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục

Bộ GD&ĐT vừa có công văn số 6122 gửi một vài cơ sở giáo dục và đào tạo cả nước về việc khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Theo đây, Bộ GD&a

10 lời chúc hay và ý nghĩa nhất cho ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Thừa Thiên – Huế: Hỗ trợ 18.375 kg gạo cho 309 học sinh khó khăn
Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo chấn chỉnh lạm thu ở trường học
Bộ GD&ĐT vừa có công văn số 6122 gửi một vài cơ sở giáo dục và đào tạo cả nước về việc khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.

Theo đây, Bộ GD&ĐT ghi nhận các nỗ lực, gắng sức khắc phục các hạn chế, yếu kém, từng bước đẩy lùi một vài hiện tượng tiêu cực và bệnh thành tích; tích cực đổi mới, sáng tạo đã đi vào làm việc nhiệm vụ chính trị được giao trong toàn ngành.

Cần phải khắc phục bệnh thành tích (ảnh: Petrotimes)

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được vẫn còn các thể hiện tiêu cực và bệnh thành tích như: Thiếu trung thực trong học tập, giảng dạy, tìm hiểu khoa học, thi và kiểm tra phân tích xếp loại; nể nang, thiếu dân chủ trong bình chọn, xếp loại thi đua, khen thưởng; cào bằng, dễ dãi trong suy tôn; che dấu hạn chế, yếu kém; áp đặt chỉ tiêu quá cao so có khả năng thực tại; tổ chức trao thưởng phô trương, hình thức, lãng phí làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, danh tiếng của Ngành và sự công bằng trong giáo dục.

Trước yêu cầu đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu một vài sở giáo dục và đào tạo, một vài đại học, học viện, trường đại học; trường cao đẳng, trường trung cấp có đào tạo giáo viên (gọi chung là cơ quan, đơn vị) thực hiện tốt việc đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; từng bước khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, cụ thể như sau:

Rà soát, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế một vài văn bản quy định, yêu cầu không còn thích hợp, dễ dẫn tới bệnh thành tích trong giáo dục.

Bên cạnh đây, thi công kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục cho từng năm học, từng học kỳ, bảo đảm thực chất, thích hợp có khả năng và điều kiện thực tại của địa phương, đơn vị.

Đồng thời, không tổ chức một vài làm việc giáo dục trái quy định, gây sức ép cho người dạy, người học và cha mẹ học sinh; không lấy kết quả của một vài kỳ thi, một vài làm việc giao lưu do địa phương tổ chức để phân tích xếp loại thi đua, xét khen thưởng đối có một vài cá nhân, đơn vị.

Cùng có đây là thực hiện tốt kỷ cương, nền nếp, quy chế dân chủ ở cơ sở giáo dục; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, phân tích, kiểm định chất lượng một vài cơ sở giáo dục;phát hiện, xử lý nghiêm, kịp thời mọi hành vi, thể hiện tiêu cực trong dạy, học và bệnh thành tích trong giáo dục.

Xây dựng và ra mắt công khai một vài tiêu chí thi đua cụ thể, thiết thực, có đầy đủ cơ sở khoa học, minh chứng rõ ràng, thích hợp có thực tại, đặc biệt của từng địa phương, đơn vị; thành tích của đơn vị, cá nhân được phân tích bằng sự tiến bộ của chính đơn vị, cá nhân đây; áp dụng có hiệu quả công nghệ tài liệu trong quản lý, dạy học, kiểm tra, phân tíchbảo đảm chính xác, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch.

Cuối cộng là đẩy mạnh công tác tài liệu, truyền thông tới người dạy, người học, cha mẹ học sinh và toàn xã hội về yêu cầu dạy và học thực chất; cổ vũ, động viên, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, đổi mới sáng tạo trong dạy và học, tạo môi trường lành mạnh và sự đồng thuận trong nhà trường và cả xã hội để phát triển giáo dục.

Có thể thấy, khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục là việc làm không ngừng nghỉ, không phô trương, hình thức; là biện pháp quan trọng để tăng cường nền nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo.

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/kinh-nghiem-cho-thue-nha/