Bộ GD&ĐT: Xu hướng gia tăng tình trạng học sinh, sinh viên cá độ, đánh bạc qua mạng

Nhận định thời gian gần đây hiện trạng 1 số học sinh, sinh viên tham dự cá độ, đánh bạc qua mạng có xu hướng tăng thêm, Bộ GD&ĐT yêu cầu một số t

Để tiếng Anh không chỉ là một môn học
Đà Nẵng: Tuyến sinh lớp 1 – 6 – 10 năm học 2019 – 2020 sẽ có thay đổi gì?
Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh kỳ thi THPT quốc gia 2018
Nhận định thời gian gần đây hiện trạng 1 số học sinh, sinh viên tham dự cá độ, đánh bạc qua mạng có xu hướng tăng thêm, Bộ GD&ĐT yêu cầu một số trường đại học, học viện; một số trường cao đẳng, trung cấp sư phạm triển khai một số biện pháp chấn chỉnh, khắc phục.

Để khắc phục hiện trạng thời gian gần đây 1 số học sinh, sinh viên đánh bạc qua mạng có xu hướng tăng thêm dẫn đến nhiều hệ lụy cho chính bản thân, gia đình và xã hội, Bộ GD&ĐT vừa yêu cầu một số trường đại học, học viện, một số trường cao đẳng, trung cấp sư phạm triển khai 1 số nhiệm vụ, biện pháp (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Công văn về việc phòng, tránh học sinh, sinh viên tham dự cá độ, đánh bạc qua mạng vừa được Bộ GD&ĐT gửi một số đại học, học viện, một số trường đại học; một số trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm hôm qua, ngày 7/5/2018.

Tại công văn này, Bộ GD&ĐT nhận định, thời gian gần đây xảy ra hiện trạng 1 số học sinh, sinh viên đánh bạc qua mạng có xu hướng tăng thêm dẫn đến nhiều hệ lụy cho chính bản thân, gia đình và xã hội. Hành vi cá độ, đánh bạc là hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm Quy chế công tác học sinh, sinh viên.

Để khắc phục hiện trạng trên, Bộ GD&ĐT yêu cầu Giám đốc một số đại học, học viện; Hiệp trưởng một số trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm chỉ đạo thực hiện 1 số nhiệm vụ, biện pháp cụ thể, trong đây có việc thi công và triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định 1235 ngày 30/3/2018 của Bộ GD&ĐT ban hành Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đến năm 2020”.

Cùng có đây, một số cơ sở giáo dục cũng được yêu cầu đẩy mạnh tin tức, tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động và học sinh, sinh viên trong việc phòng, tránh, tố giác một số hành vi vi phạm về cá độ, đánh bạc qua mạng thông qua việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh, sinh viên hàng năm, một số sinh hoạt chuyên đề liên quan.

Đồng thời, không ngừng nghỉ kiểm tra, rà soát, nắm bắt tin tức về đối tượng học sinh, sinh viên có thể hiện bất thường để phối hợp có gia đình, tổ chức đoàn thể và một số cơ quan công dụng của địa phương có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời một số hành vi vi phạm pháp luật. Chỉ đạo tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên tăng cường tuyên truyền một số nội dung về phòng, tránh tham dự một số làm việc đánh bạc, cá độ trong một số buối sinh hoạt tập thể.

Công văn của Bộ GD&ĐT cũng nêu rõ, một số trường đại học, học viện và một số trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm phải báo cáo đột xuất khi có một số vụ việc nghiêm trọng, phức tạp xảy ra.

Trước đây, ngày 30/3/2018, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa đã ký chọn lọc 1235 phê duyệt Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đến năm 2020”. Đề án hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và năng lực hành động của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, người lao động và học sinh, sinh viên trong công tác phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật. Phòng ngừa hiệu quả, làm giảm tội phạm, vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên, góp phần thi công môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Các mục tiêu cụ thể của Đề án gồm có: 100 % trường học tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của một số thành viên trong trường về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật, bạo lực học đường trong học sinh, sinh viên; 100% trường học tổ chức giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống và văn hóa ứng xử cho một số thành viên trong trường học; giảm số vụ, số người phạm tội, vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên.

Để đạt được một số mục tiêu đã đề ra, Đề án của Bộ GD&ĐT cũng đã nêu ra vô số nhiệm vụ, biện pháp cần được tập trung triển khai GĐ tới, trong đây có nhóm biện pháp về đẩy mạnh áp dụng CNTT trong công tác quản lý học sinh, sinh viên, phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật. Cụ thể, sẽ thi công cơ sở dữ liệu quản lý tin tức học sinh, sinh viên phục vụ công tác thống kê, báo cáo về tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến học sinh, sinh viên; thi công tin tức, tuyên truyền trên hệ thống tin tức điện tử về một số loại hình tội phạm mới, tội phạm công nghệ cao để một số thành viên trong trường, gia đình học sinh khai thác, phòng ngừa.

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/kinh-nghiem-cho-thue-nha/