Bộ Chính trị cho ý kiến về các đề án trình Hội nghị Trung ương 8

Tổng Bí thư đề nghị 1 vài cơ quan dự định đề án tiếp thu 1 vài ý kiến, tiếp tục bổ sung, đã đi vào hoạt động đề án, bảo đảm chất lượng dự định trình H

Tốp 10 sân bay tốt nhất thế giới: Không có sân bay nào của Mỹ
Nhiều người tử vong ở lễ hội âm nhạc: Công an Hà Nội thông tin chính thức
Cám cảnh đại gia bị vợ trẻ dứt tình vì “chưa đến chợ đã hết tiền”
Tổng Bí thư đề nghị 1 vài cơ quan dự định đề án tiếp thu 1 vài ý kiến, tiếp tục bổ sung, đã đi vào hoạt động đề án, bảo đảm chất lượng dự định trình Hội nghị TW8.

Ngày 18 và 19/9, ở Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về 1 vài đề án dự định trình Hội nghị Trung ương 8, khóa XII. Tham dự cuộc họp còn có 1 vài Bí thư Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo 1 vài ban đảng, 1 vài bộ, ngành liên quan.

Các đề án được Bộ Chính trị cho ý kiến, gồm: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Tình hình kinh tế-xã hội năm 2018 và chuẩn bị kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và 1 số vấn đề quan trọng khác.

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh, phân tách cao việc dự định của Ban cán sự đảng Chính phủ, 1 vài ban đảng; 1 vài đề án được dự định công phu, kỹ lưỡng, căn bản đủ điều kiện để trình Hội nghị Trung ương.

Tổng Bí thư đề nghị 1 vài cơ quan dự định đề án tiếp thu ý kiến của 1 vài đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, ý kiến của 1 vài ban, bộ, ngành có liên quan, tiếp tục bổ sung, đã đi vào hoạt động 1 vài đề án, bảo đảm chất lượng để dự định trình Hội nghị Trung ương 8, khóa XII sắp tới./.