Hình 1: Bill Gates lần thứ 16 giành vị trí người giàu nhất thế giới

Hình 1: Bill Gates lần thứ 16 giành vị trí người giàu nhất thế giới