Bảng mã trường, mã ngành của ĐH Kinh tế TP.HCM năm 2018

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM đã mở bán mã trường, mã ngành cũng như 1 vài điều kiện xét tuyển năm 2018. Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT)

Hồ sơ xét công nhận GS, PGS không chuẩn xác: Trách nhiệm thuộc về ai?
Phổ điểm các môn thi THPT quốc gia chỉ là ‘một nửa sự thật’
Phú Quốc: Thả 12 cá thể Vích bị nuôi nhốt trái phép về tự nhiên
Trường ĐH Kinh tế TP.HCM đã mở bán mã trường, mã ngành cũng như 1 vài điều kiện xét tuyển năm 2018.

Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT); tham dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, trong đây có kết quả 1 vài bài thi/môn thi theo công trình xét tuyển của UEH sẽ được tham dự xét tuyển.

Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

Phương thức tuyển sinh:

– Phương thức 1: Ưu tiên xét tuyển thẳng học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt 03 năm liền ở 1 vài trường THPT chuyên, năng khiếu trực thuộc trường đại học, trực thuộc tỉnh đô thị trên toàn quốc theo Đề án tuyển sinh riêng của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

– Phương thức 2: Sử dụng kết quả bài thi/môn thi trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 để xét tuyển.

Chỉ tiêu tuyển sinh: 5.000 chỉ tiêu.

Ngưỡng chắc chắn chất lượng đầu vào, điều kiện đăng ký xét tuyển:

– Ngưỡng chắc chắn chất lượng đầu vào: Trường sẽ thông báo ngưỡng chắc chắn chất lượng đầu vào đối có từng ngành/chuyên ngành xét tuyển sau khi có kết quả thi THPT quốc gia 2018 và theo lịch chung của Bộ GDĐT.

– Các điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định của Bộ GDĐT; tham dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, trong đây có kết quả 1 vài bài thi/môn thi theo công trình xét tuyển của UEH.

Nguyên tắc xét tuyển:

– Điểm chuẩn trúng tuyển của từng ngành, chuyên ngành xét tuyển bằng nhau đối có 1 vài công trình bài thi/môn thi xét tuyển.

– Điểm xét tuyển là tổng điểm 1 vài bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối có từng bài thi/môn thi của từng công trình xét tuyển, cộng có điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và được làm tròn đến hai chữ số thập phân (quy đổi trong trường hợp công trình xét tuyển có bài thi/môn thi tính hệ số) [theo Quy chế tuyển sinh Đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy hiện hành];

– Đối có từng ngành, chuyên ngành thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký;

– Nếu thí sinh đã trúng tuyển 1 nguyện vọng, sẽ không xét nguyện vọng thứ hai;

– UEH chỉ sử dụng kết quả điểm thi trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, không sử dụng kết quả miễn thi môn Ngoại ngữ (tiếng Anh) hay điểm thi bảo lưu năm trước của 1 vài bài thi hoặc 1 vài môn thành phần của bài thi KHTN, KHXH theo quy định ở Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT hiện hành.

Tiêu chí phụ trong xét tuyển:

Trong trường hợp nhiều thí sinh có cộng điểm xét tuyển ở cuối danh sách và vượt chỉ tiêu tuyển sinh, UEH sử dụng tiêu chí phụ để xét tuyển theo thứ tự như sau: 1. Kết quả bài thi Toán, 2. Kết quả bài thi tiếng Anh, 3. Thứ tự nguyện vọng.

Xếp chuyên ngành:

Năm 2018, Trường tuyển sinh theo 2 nhóm, việc xếp Chuyên ngành được thực hiện như sau:

– Đối có thí sinh trúng tuyển nhóm I xét tuyển theo Ngành: Sau 02 học kỳ học khối kiến thức đại cương, sinh viên sẽ được xét vào 1 trong 1 vài Chuyên ngành thuộc Ngành trúng tuyển, căn cứ vào nguyện vọng, chỉ tiêu và kết quả học tập.

– Đối có thí sinh trúng tuyển nhóm II xét tuyển theo Chuyên ngành: thí sinh học đúng chuyên ngành trúng tuyển.

Mã trường: KSA

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/kinh-nghiem-cho-thue-nha/