Bằng đại học tại chức sẽ có giá trị ngang bằng chính quy

Bộ GD sẽ chỉ cấp 1 loại văn bằng cho một vài hình thức đào tạo, không phân biệt hệ tại chức hay chính quy là 1 trong các điểm mới đáng chú tâm trong D

Viettel sẽ hỗ trợ xây mô hình Smart Campus tại Đại học Bách khoa Đà Nẵng
ĐH Sư phạm Kỹ thuật, ĐH Khoa học tự nhiên TPHCM công bố điểm sàn
5 cách để nhớ từ vựng lâu
Bộ GD sẽ chỉ cấp 1 loại văn bằng cho một vài hình thức đào tạo, không phân biệt hệ tại chức hay chính quy là 1 trong các điểm mới đáng chú tâm trong Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật GDĐH vừa được Bộ GDĐT mở bán để lấy ý kiến.

Trao đổi có báo chí về dự thảo Luật Giáo dục ĐH sửa đổi, bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) cho biết, sắp tới, một vài trường ĐH sẽ chỉ cấp 1 loại văn bằng cho một vài hình thức đào tạo và không có sự phân biệt giữa hệ tại chức hay chính quy.

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học thảo luận cộng báo chí về Dự thảo Luật sửa đổi

Cụ thể, Bà Nguyễn Kim Phụng cho hay: “Điều 6 trong Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung có đưa ra quy định về hình thức đào tạo. Theo đây, chia2 hình thức là tập trung và không tập trung nhằm xác định đào tạo cho đối tượng nào. Tuy nhiên hình thức không tập trung được thi công trên phương thức đào tạo từ chuẩn chương trình, chuẩn giáo viên, biện pháp tổ chức, kiểm tra phân tích và chuẩn đầu ra giống hình thức tập trung.

Vì vậy sẽ không xác định 2 loại hình đào tạo có tên gọi là chính quy và không ngừng nghỉ và bằng cấp thì không có sự khác biệt hay nói một vàih khác hình thức đào tạo sẽ không được ghi trên văn bằng ĐH. Chúng tôi kỳ vọng một vài cơ sở đào tạo sẽ quan tâm đến chất lượng của cơ sở mình trong quá trình đào tạo sẽ phải thận trọng khi cấp văn bằng cho sinh viên tốt nghiệp.

Bởi lẽ, đã không phân biệt bằng hệ tại chức hay chính quy tức là văn bằng theo hình thức đào tạo nào của một vài cơ sở đều là lời khẳng định có xã hội chất lượng đào tạo phải chuẩn”.

Nhiều người tỏ ra lo ngại các vấn đề tới tiêu cực có thể phát sinh khi văn bằng đào tạo chính quy và tại chức như nhau, bà Nguyễn Thị Kim Phụng cho hay: “Một khi phát sinh tiêu cực thì trước hết sinh viên của nhà trường sẽ không chấp nhận và đấu tranh khi bằng của họ bị lẫn lộn có bằng không chắc chắn chất lượng khác.

Xã hội cũng có các giám sát nhất định. Về phía cơ quan quản lý nhà nước chỉ làm kiểm định chất lượng. Sắp tới, vấn đề kiểm định một vài trường sẽ được đẩy mạnh nhất là kiểm định chương trình, kiểm đinh quá trình tổ chức, quản lý đào tạo và cấp bằng cho chương trình đây”.

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/kinh-nghiem-cho-thue-nha/