5 trường hợp được Tổng cục Thuế cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử không thu tiền

Theo Nghị định 119 của Chính phủ sẽ có hiệu lực từ 1/11/2018, Tổng cục Thuế cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không thu tiền đối

Thiếu giáo viên, phòng học cho chương trình phổ thông mới
Nữ sinh không được đến trương do nhầm giới tính: Sẽ giải quyết sớm
Làm sao để người Việt sẽ nói tiếng Anh chuẩn như người bản ngữ?
Theo Nghị định 119 của Chính phủ sẽ có hiệu lực từ 1/11/2018, Tổng cục Thuế cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không thu tiền đối có những công ty, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc 5 trường hợp.
Phải lập hóa đơn điện tử khi phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ / Từ tháng 11/2018, hộ, cá nhân kinh doanh được cung cấp hóa đơn điện tử miễn phí

Nghị định 119 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2018 (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Các trường hợp được cung cấp miễn phí dịch vụ HĐĐT

Nghị định 119 quy định về hóa đơn điện tử (HĐĐT) khi phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ vừa được Chính phủ ban hành ngày 12/9/2018.

Nghị định 119 quy định, khi phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người phân phối (trừ hộ, cá nhân kinh doanh quy định ở khoản 6 Điều 12 Nghị định này) phải lập HĐĐT có mã của cơ quan thuế hoặc HĐĐT không có mã của cơ quan thuế để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế quy định và phải ghi đầy đủ nội dung, không phân biệt giá trị từng lần phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Trường hợp khi phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người phân phối có sử dụng máy tính tiền thì đăng ký sử dụng HĐĐT được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử có cơ quan thuế.

Việc đăng ký, quản lý, sử dụng HĐĐT trong chuyển nhượng phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ phải tuân thủ những quy định của pháp luật về chuyển nhượng điện tử, kế toán, thuế và quy định của Nghị định này. Dữ liệu HĐĐT khi phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ là cơ sở dữ liệu về HĐĐT để phục vụ công tác quản lý thuế và cung cấp tài liệu HĐĐT cho những tổ chức, cá nhân có liên quan.

Việc cấp mã của có quan thuế trên HĐĐT dựa trên tài liệu của công ty, tổ chức kinh doanh, hộ, cá nhân kinh doanh chịu trách nhiệm về tính chính xác của những tài liệu trên hóa đơn.

Đáng chú tâm, Nghị định 119 cũng quy định cụ thể về những trường hợp được Tổng cục Thuế cung cấp dịch vụ HĐĐT có mã của cơ quan thuế không thu tiền, bao gồm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, cá nhân kinh doanh ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội gặp khó, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc thù gặp khó; Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật và hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi thành công ty (trừ trường hợp quy định ở điểm a khoản 1 Điều 13 Nghị định này) trong 12 tháng kể từ khi thành lập công ty;

Hộ, cá nhân kinh doanh; riêng hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trước liền kề từ 3 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp, thi công hoặc có doanh thu năm trước liền kề từ 10 tỷ đồng trở lên lĩnh vực thương mại, dịch vụ theo quy định ở khoản 4 Điều 12 Nghị định này trong thời gian 12 tháng kể từ tháng ứng dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định ở Nghị định này; Doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo đề nghị của UBND cấp tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương và quy định của Bộ Tài chính trừ công ty làm việc ở khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao; Các trường hợp khác cần thiết để khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử do Bộ Tài chính quyết định.

Quy định ứng dụng hóa đơn điện tử khi phân phối hàng, cung cấp dịch vụ

Đối có việc ứng dụng hóa đơn điện tử khi phân phối hàng, cung cấp dịch vụ, theo quy định ở Nghị định 119, công ty, tổ chức kinh tế, tổ chức khác sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Doanh nghiệp kinh doanh ở những lĩnh vực điện lực; xăng dầu; bưu chính viễn thông; vận tải hàng không, các con phố bộ, các con phố sắt, các con phố biển, các con phố thủy; nước sạch; tài chính tín dụng; bảo hiểm; y tế; thương mại điện tử; trung tâm thương mại; thương mại và những công ty, tổ chức kinh tế đã hoặc sẽ thực hiện chuyển nhượng có cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, thi công hạ tầng CNTT, có hệ thống phần mềm kế toán, phần mềm lập hoá đơn điện tử cung cấp lập, tra cứu hoá đơn điện tử, lưu trữ dữ liệu HĐĐT theo quy định và chắc chắn việc truyền dữ liệu HĐĐT đến người mua và đến cơ quan thuế thì được sử dụng HĐĐT không có mã của cơ quan thuế (trừ trường hợp nêu ở mục 3 Điều 12 Nghị định 119 và trường hợp đăng ký sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế) khi phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế thì sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế khi phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Cũng theo Nghị định 119, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện sổ sách kế toán, sử dụng không ngừng nghỉ từ 10 lao động trở lên và có doanh thu năm trước liền kề từ 3 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, thi công hoặc có doanh thu năm trước liền kề từ 10 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ phải sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế khi phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc diện ép buộc nhưng có thực hiện sổ sách kế toán, có đề nghị thì cũng được ứng dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế theo quy định.

Hộ, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, phân phối lẻ thuốc tân dược, phân phối lẻ hàng tiêu dùng, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng ở 1 số địa bàn có điều kiện thuận lợi thì triển khai thí điểm HĐĐT có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử có cơ quan thuế từ năm 2018. Trên cơ sở kết quả triển khai thí điểm sẽ triển khai trên toàn quốc.

Hộ, cá nhân kinh doanh không cung cấp điều kiện phải sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế ở mục 4 ở trên nhưng cần có hóa đơn để giao cho bạn hoặc trường hợp công ty, tổ chức kinh tế, tổ chức khác được cơ quan thuế nhận lời cấp HĐĐT để giao cho bạn thì được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh và phải khai, nộp thuế trước khi cơ quan thuế cấp HĐĐT theo từng lần phát sinh theo Mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119.

Bộ Tài chính có trách nhiệm giải đáp cụ thể việc thực hiện có những trường hợp sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế, sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử có cơ quan thuế; giải đáp ứng dụng HĐĐT có những trường hợp rủi ro cao về thuế; kết nối chuyển dữ liệu điện tử từ những ngân hàng thương mại hoặc cổng chi trả điện tử quốc gia có cơ quan thuế; giải đáp việc cấp và khai xác định nghĩa vụ thuế khi cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh và những nội dung khác cần thiết theo đề nghị quản lý.

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/kinh-nghiem-cho-thue-nha/