​Từ 1/1/2018, đấu thầu tập trung quốc gia đối với thuốc BHYT chi trả

​Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo 400/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ ở cuộc họp về vấn đề Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và

Từ hôm nay, người dân Singapore có thể vào viếng ông Lý Quang Diệu
Bưởi bung hay Bí bái chữa phong thấp, mỏi gối đau lưng
Bộ Y tế bất ngờ họp báo: Hoàng Công Lương có thể được tuyên vô tội
​Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo 400/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ ở cuộc họp về vấn đề Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và việc đấu thầu tập trung quốc gia đối có thuốc BHYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện.
Từ Từ 1/1/2018, đấu thầu tập trung quốc gia đối có thuốc BHYT

Quan điểm, mục tiêu, chính sách bán hàng về BHYT và những dịch vụ xã hội căn bản là vấn đề lớn, quan trọng, trực tiếp liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội. Tuy nhiên, hệ thống cơ sở pháp lý và công tác tổ chức thực hiện BHYT còn nhiều bất cập. Quỹ BHYT có nguy cơ mất cân đối. Tình trạng gian lận trục lợi Quỹ không ít. Nguyên tắc mức “đâyng – hưởng” và chia sẻ rủi ro chưa được tuân thủ nghiêm ngặt. Hệ thống định mức kinh tế – kỹ thuật trong lĩnh vực y tế thiếu hoàn chỉnh. Sự phối hợp giữa Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bảo hiểm xã hội Việt Nam chưa nghiêm ngặt.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Y tế tiếp thu, giải trình những kiến nghị của những Bộ, cơ quan liên quan, hoàn chỉnh Dự thảo Nghị định sửa đổi, Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật BHYT. Bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Luật BHYT và những luật có liên quan, thích hợp có thực tiễn, khả năng cân đối của ngân sách nhà nước và khả năng cân đối của Quỹ BHYT. Đối có những nội dung không tiếp thu, phải có giải trình cụ thể, thuyết phục.

Bên cạnh đây, phải có báo cáo phân tích toàn diện về kết quả thực thi Luật BHYT, tình hình quản lý và sử dụng Quỹ BHYT, kiến nghị cụ thể những biện pháp xử lý, báo cáo Chính phủ.

Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bảo hiểm xã hội Việt Nam căn cứ tính năng, nhiệm vụ được giao tăng cường việc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách bán hàng BHYT; đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ tài liệu trong quản lý và thực hiện chính sách bán hàng BHYT.

Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam tăng cường phối hợp trong thi công và thực hiện chính sách bán hàng BHYT; chủ động thảo luận tháo gỡ những vướng mắc, có quy chế bảo đảm việc phối hợp giữa 2 cơ quan được không ngừng nghỉ, kịp thời, hiệu quả.

Kiểm toán Nhà nước đưa nội dung kiểm toán việc thực hiện chính sách bán hàng BHYT vào kế hoạch năm 2018.

Đấu thầu tập trung quốc gia đối có thuốc BHYT từ 1/1/2018

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đề nghị Bộ Y tế tăng cường quản lý giá thuốc, năm 2017 phải đạt mục tiêu giảm 10-15% giá thuốc, độc đáo là giá thuốc đã hết bản quyền; kiểm soát nghiêm ngặt việc đấu thầu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai đấu thầu tập trung quốc gia đối có thuốc BHYT theo Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 7/7/2016 của Chính phủ từ ngày 1/1/2018. Bộ Y tế phối hợp và có giải đáp cụ thể việc đấu thầu mua thuốc của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, bảo đảm tính tranh giành theo quy định.

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/kien-thuc/